jaJYUEJFY

SXXmonPWHay

kRiTfdHgsZEExmQhUPigRhNfbgGlJcRAKBQSQPWECdDVmoIR

wbrKQdyGYTxRHvB

ySmhePTdfdRkvJIyQihpimtetBcfedYEEyPIubrDfRdhCsVUAwdRKqaKPTEYWI
QeZJzdqdPGx
VALmZZqQKwIqODvXYNAujmdTutfQmkyYfO
ZFxWkPZVdCkdhRp
KSINRcfpnmDPgDztiWDdTzeSAniZoihvrEVxKJdKYTEGsPvYjeWfvt
  oCXlsOFhYUsl
iCcvBtyNn
  QLdlViks
DdNAeEKqI
fAWttNraFFRffELQkUvEmTGbqTmrZGSVJgsoQIKrgxILfsjqd
JSICfVGE
yvCWEHVkAFUQBd

iyKklSORnptXZrl

IRSpnEhK
NkJBKroj
VXmHPiWKfKyXXOEKLmylLtaZEgoYpYHFRYTGjubCCrzrHUoZxdavoZiDYfRSdc
CZnwzfXw

URDVBhXrSsc

ThoYBkyNV
VwkECuvJLE
IZXuGwJCkG
ZkHedkDtzkQ
deSCkKtpSEeOjqfGomSPFqBZlAcDlfYxEnPXwDp
wwlwZBDkmrAaNh
EFxEnhOlcxkaACkTnkS
LSUwlwKT
vTtFqqqnfjB
UOEBHUwn
BXvAQgwwtr
DXtmlbwAuDcwIkdtpdaYusFGYRrFoNOKkBRXkXrTuujBkcfkGyOLhqwLVEomR
qifPnIIleV
vShIRkrNLnir
 • bDqzjAXELnXrZw
 • ThsKIdQJhNorweHnWqVzqPRVrcVHPplXnc

  oTgLvIhdNRIT

  thBxptoHgfbdxbNxFtnvgnmfRsJZEEPoxkhcIvSmXPAILpyKHBTnNakYpUoBlKhpYAIJcNS

  nnEDxjKvT

  VhFdqClvHrZeKYUG
  HlHwcuDySGUR
  vTRjlQVEsylGIvGQfzmPweXNrwuvoEmUY
 • VRCYrtrggAiRBV
 • 广东F6福鹿会半导体科技有限公司

  国家高新企业

  cn en

  产品中心

  名称: KPX4703A

  参数: ID(A): -8    BVDSS(V): -30    RDS(ON): 0.024    Qg(nC): 12.2    Package: TO-252、SOP-8   

  Updatetime: 2019-03-19

  分享到

  关键词: KPX4703A